Go Back  R/C Tech Forums > Members List
Reload this Page >

manokgt4's Profile

manokgt4 manokgt4 is offline

Tech Master

About Me

 • About manokgt4
  Location
  California
  Interests
  RC/MUSIC

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Join Date: 08-27-2001
 • Referrals: 0

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. 06-12-2016 03:29 AM - permalink
  http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán hùng sảng khoái, chúng tướng nghe xong không khỏi sinh ra mấy phần tin tưởng vào thống soái của ḿnh. Sau khi các tướng lĩnh rời đi, Ruga quay mặt nh́n Quattro Bajeena đang đứng phía dưới, nét mặt hắn giờ mới lộ ra một chút ưu lo.
  -Được rồi, Quattro Bajeena, bây giờ không có người ngoài, của ngươi nói cho ta nghe suy nghĩ của ngươi!
  - Thưa ngài!- Gă trung niên chăm chú nh́n thống soái của ḿnh, sau đó hỏi một câu kỳ quái- Ngài thấy chúng ta lần này có cơ thắng không?
  "….."- Ruga nh́n cḥng chọc tên bộ hạ thân tín nhất, sau đó đáp thực ḷng- Rất nhỏ!
  - Tôi cũng thấy rất nhỏ!
  Quattro Bajee

Contact Us - Archive - Advertising - Cookie Policy - Privacy Statement - Terms of Service

Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.