R/C Tech Forums - View Profile: aventador

Go Back  R/C Tech Forums > Members List
Reload this Page >

aventador's Profile

aventador aventador is offline

Tech Rookie

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
  • Last Activity: 11-05-2022 09:15 AM
  • Join Date: 12-17-2015
  • Referrals: 0

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
  1. 06-12-2016 02:06 AM - permalink
    , thông báo này phát ra mang một ư nghĩa đặc biệt. Nó kích thích các tổ chức dong binh mạo hiểm khắp nơi phát triển, mà một số lớn những kỵ sỹ bậc thấp đă xuống dốc đến mức không có công việc kiếm cơm cuối cùng cũng t́m được lối thoát cho ḿnh, rất nhiều dong binh đoàn mới thành lập ở phương bắc đang phát thông báo triệu tập thành viên mới. Có tin tức nói rằng ở một Kỵ Sỹ hiệp hội trong một thành thị nào đó ở khu vực bị ma thú xâm nhập, sau khi thông báo được phát ra một ngày đột nhiên nhận được hơn ba trăm đơn xin tiến hành khảo hạch đẳng cấp vơ sỹ, mà so với ngày thường con số này tương đương với khối lượng công việc trong một năm!
    Do các dong binh đoàn trỗi dậy trên quy mô lớn, cộn
  2. 06-12-2016 02:05 AM - permalink

Contact Us - Archive - Advertising - Cookie Policy - Privacy Statement - Terms of Service - Your Privacy Choices -

Copyright © 2024 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.