R/C Tech Forums - View Profile: GregH

Go Back  R/C Tech Forums > Members List
Reload this Page >

GregH's Profile

GregH GregH is offline

Tech Elite

About Me

 • About GregH
  Location
  Pennsylvania
  Interests
  racing.......
  Occupation
  auto tech

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Join Date: 08-26-2001
 • Referrals: 0

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5
 1. 06-12-2016 02:27 AM - permalink
  http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán trong tương lai này một cái tên:
  " Kaspersky …"
  Chuyện lớn thứ sáu, mùa xuân năm ấy, theo truyền thống thao diễn mùa xuân của quân đội đế quốc, hai sư đoàn tân binh khoảng năm vạn của tư quân gia tộc Rowling trên b́nh nguyên Rowling phía nam đế quốc (thực ra cũng chẳng phải tân binh ǵ, đều là binh lính cũ sau khi giải tán tập hợp lại) sau khi lựa chọn kỹ càng, chỉnh biên hoàn tất, lấy danh nghĩa "Thao diễn mùa xuân" hành quân đường dài từ b́nh nguyên Rowling đến thẳng Tây Bắc. Sau đó, nhánh quân này sẽ đóng ở biên giới tỉnh Desa. Tuy nhánh quân này trên danh nghĩa là tư quân của ḍng họ Row
 2. GregH
  03-24-2014 03:09 AM - permalink
  Not interested.
 3. GregH
  03-23-2014 07:29 AM - permalink
  The noise is normal. Mine hums and sounds like multiple servos are binding. After checking good it, it seems to be the norm. I haven't had any ill effects from it.
 4. 03-22-2014 01:32 PM - permalink
  Hi Greg, I have a Carbon Z and I am new to spectrum radios and the AS3X receiver.
  After Binding it is very noisy. Is this normal or should I be looking for a problem. every thing seems to be working ok. I would appreciate any input you may have. No flight time yet too much snow to get to the field.
 5. xrayrc
  02-03-2009 04:10 PM - permalink
  can i still get into the motorama race? please call me i can give payment over the phone 845-249-0435. thanks for your help.

Contact Us - Archive - Advertising - Cookie Policy - Privacy Statement - Terms of Service - Do Not Sell My Personal Information -

Copyright © 2021 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.