R/C Tech Forums - View Profile: ChadCapece

Go Back  R/C Tech Forums > Members List
Reload this Page >

ChadCapece's Profile

ChadCapece ChadCapece is offline

Tech Elite

About Me

 • About ChadCapece
  Biography
  Falcons fan for life, enough said!!!!
  Location
  CofC
  Interests
  EP Touring car, Girls, 1:1 Cars

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 03-13-2007 11:15 AM
 • Join Date: 09-30-2004
 • Referrals: 1

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. 09-16-2016 02:57 AM - permalink
  Vương Lâm đi ra khỏi Băng Tuyết tháp, bên ngoài có hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ đang đứng. Khi hai người nh́n thấy Vương Lâm liền cung kính mà xưng hô sư phụ. Vương Lâm gật đầu, không nói ǵ.

  Hắn biết người mà ḿnh đang biến thành có ba tên đệ tử. Trong đó, một nữ tử có chút nhan sắc đứng vị trí thứ ba. Nàng được vị tu sĩ Kết Đan yêu thích, cũng có một chút chuyện phụng dưỡng.

Contact Us - Archive - Advertising - Cookie Policy - Privacy Statement - Terms of Service - Do Not Sell My Personal Information -

Copyright © 2021 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.