Go Back  R/C Tech Forums > Members List
Reload this Page >

Silver's Profile

Silver Silver is offline

Tech Master

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  06-12-2016 03:24 AM - permalink
  http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán ảm bảo an toàn.
  Dưới sự lănh đạo của lăo tể tướng Rabosil, đế quốc quân phương đă vạch ra một kế hoạch khổng lồ.
  "Pháo đài quân sự này sẽ trở thành sản phẩm kiệt xuất nhất trong lịch sử."_ Tất cả các chuyên gia quân sự đă xem qua kế hoạch này đều có cùng một cảm nhận như vậy, khác biệt duy nhất là có người không khỏi kêu ca_ " Chi một số quân phí lớn như vậy để tạo nên một cứ điểm quân sự gần như ḱ tích này mà chỉ để ngăn chặn lũ ma thú vô tri… có lăng phí quá không?"_
  Vào thời điểm ấy, vẫn chưa có ai biết tương lai ba năm tới phương Bắc sẽ có đại địch xâm nhập.
  Để xây dựng pháo đài quân

About Me

 • About Silver
  Interests
  rc

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Join Date: 08-24-2001
 • Referrals: 3

Contact Us Archive Advertising Cookie Policy Privacy Statement Terms of Service