R/C Tech Forums - View Profile: sandecktruonglo

Go Back  R/C Tech Forums > Members List
Reload this Page >

sandecktruonglo's Profile

sandecktruonglo sandecktruonglo is offline

Tech Rookie

About Me

 • About sandecktruonglo
  Biography
  Giới thiệu dài:
  Location
  Tầng 14, Zentower - 12 Khuất Duy Tiến - Phường Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
  Country of Residence
  VN
  Gender
  Male

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 01-11-2022 03:13 AM
 • Join Date: 01-05-2022
 • Referrals: 0

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. 01-11-2022 03:08 AM - permalink
  Sàn Deck là một xu hướng mới của ngành xây dựng với nhiều ưu thế vượt trội so với phương pháp cốp pha truyền thống. Nhờ có sàn deck mà nhà đầu tư tiết kiệm được ít nhất từ 30% chi phí xây dựng, nhà thầu tiết kiệm thời gian chỉ c̣n một nửa là bởi không phải tháo dỡ cốp pha. Trường Lộc là một trong những đơn vị tiên phong đầu tiên đưa ứng dụng của sàn deck vào VN và tự hào là nhà cung cấp sàn deck cho các công tŕnh của hệ thống nhà máy Samsung, Mobase, LG, Yamaha và nhà máy Vinfast tại Hải Pḥng.
  #sandeck #sandeckmakem #tondosan #sandecktruongloc #xaydung #nhaxuong #nhatienche
  Địa chỉ: Tầng 14, Zentower - 12 Khuất Duy Tiến - Phường Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
  Tel: 0369375521
  https://www.sandeckmakem.com/

Contact Us - Archive - Advertising - Cookie Policy - Privacy Statement - Terms of Service - Do Not Sell or Share My Personal Information -

Copyright © 2023 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.