R/C Tech Forums - View Profile: maynenkhi

Go Back  R/C Tech Forums > Members List
Reload this Page >

maynenkhi's Profile

maynenkhi maynenkhi is offline

Tech Rookie

About Me

 • About maynenkhi
  Biography
  Chuyên sản xuất - phân phối ḍng máy nén khí pegasus chính hăng, uy tín được đông đảo gara sửa chữa ô tô, trung tâm chăm sóc xe, nhà máy nhà xưởng tin dùng...Website: https
  Location
  617 Tam Trinh, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội
  Interests
  Máy nén khí pegasus
  Occupation
  Máy nén khí pegasus
  Country of Residence
  VN
  Gender
  Male

Statistics

Total Posts
General Information
 • Last Activity: 02-24-2023 07:58 PM
 • Join Date: 02-24-2023
 • Referrals: 0

Social Profiles

Instant Messaging
Send an Instant Message to maynenkhi Using...
Home Page
https://maynenkhipegasus.net/
This Page
https://www.rctech.net/forum/members/maynenkhi-303680.html

Contact Us - Archive - Advertising - Cookie Policy - Privacy Statement - Terms of Service - Your Privacy Choices -

Copyright © 2024 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.