Go Back  R/C Tech Forums > Alex Lopez
Reload this Page >

Conversation Between Alex Lopez and aventador

Conversation Between Alex Lopez and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  06-12-2016 04:13 AM - permalink
  http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán tên thế thân, hắn cũng không giấu được bao lâu, tại yến hội tối mai chúng ta phải nhanh chóng kiếm một hoàng đế cho đế quốc này!
  - Ư tứ của Nhiếp Chính vương là… tiểu vương tử Charles?
  Lam Hải Duyệt nhíu mày.
  - Cho nên đây mới là chuyện khó.
  Đỗ Duy cười khổ:
  - Tên Thần kia không muốn làm hoàng đế nhưng nếu đem tư cách kế thừa hoàng vị đưa cho một đứa trẻ mười tuổi chắc chắn mọi người đều sẽ phản đối. Có lư do ǵ tốt không?
  Lam Hải Duyệt cũng nhíu mày thật chặt, hắn liếc mắt nh́n Đỗ Duy:
  - Ngươi sơ suất quá, Đỗ Duy! Ngươi chỉ nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề hoàng vị mà lại quên mất điề

Contact Us Archive Advertising Cookie Policy Privacy Statement Terms of Service